ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

3 Οκτ 2011

Στη σύνταξη δύο στους τρεις εφέδρους Το ήπιο σενάριο επέλεξε η κυβέρνηση, καθώς το μέτρο πλήττει κατά τα δύο τρίτα τούς υπαλλήλους που απέχουν έως δύο χρόνια από τη συνταξιοδότησή τους

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΜΟΥΤΟΥΣΗ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: Δευτέρα 03 Οκτωβρίου 2011
Τριών ταχυτήτων θα είναι η εφαρμογή της εργασιακής εφεδρείας κατά την πρώτη φάση του μέτρου εντός του 2011, που σύμφωνα με τις αποφάσεις του χθεσινού Υπουργικού Συμβουλίου θα έχει ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση 300 εκατ. ευρώ μέσα στο επόμενο έτος.
Οι διαδικασίες - πιο ήπιες από τις αρχικές - αφορούν περίπου 20.000 από τους συνολικά 30.000 υπαλλήλους που θα επηρεαστούν και για τους οποίους παρέχεται ουσιαστικά ένα άτυπο πρόγραμμα πρόωρης αλλά πλήρους συνταξιοδότησης. Περίπου 4.000 εργαζόμενοι θα βρεθούν άμεσα στην εφεδρεία και τον προθάλαμο της απόλυσης, ενώ οι λοιποί θα έχουν δυνατότητα επιλογής μεταξύ μετάθεσης σε συγκεκριμένη θέση ή εφεδρείας.

ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΑ. Υπάρχουν ωστόσο «γκρίζες ζώνες» κατά τη διαδικασία εφαρμογής των νέων μέτρων. Ετσι, αδιευκρίνιστο παραμένει αν θα λάβουν αποζημίωση όσοι απολυθούν, ενώ κυβερνητικές πηγές αναφέρουν πως αυτό θα εξαρτηθεί από την προθεσμία ειδοποίησης των υπαλλήλων. Για παράδειγμα, σε περίπτωση κατά την οποία η υπαγωγή στην εφεδρεία θεωρηθεί προειδοποίηση, τότε δεν πάρουν αποζημίωση.
Παράλληλα, στην κυβέρνηση δεν έχουν καταλήξει ακόμη κατά πόσον ο υπολογισμός του 60% των βασικών αποδοχών - η χορήγησή του προβλέπεται για όσο διάστημα διαρκεί η εφεδρεία - θα γίνεται βάσει του νέου ή του παλαιού μισθολογίου.
Αμεσα θιγόμενοι είναι, πάντως, περίπου 1.000 εργαζόμενοι στους φορείς του ευρύτερου δημοσίου τομέα που έχει ανακοινωθεί ήδη η κατάργησή τους και μέρος των εργαζομένων Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε όσους φορείς επίσης ανακοινώθηκε ότι απορροφώνται, συγχωνεύεται ή περιορίζονται. Οι εργαζόμενοι αυτοί θα τεθούν απευθείας σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας.
Ανάλογη τύχη θα έχουν σταδιακά και εργαζόμενοι σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, που θα μπουν σε διαδικασία κατάργησης ή συγχώνευσης.
Για το τρέχον έτος, εκτιμάται ότι θα επηρεαστούν περίπου 6.000 - 7.000 εργαζόμενοι μέσω της διαδικασίας αυτής και σε συνδυασμό με την κυβερνητική απόφαση για αλλαγές στο εργασιακό καθεστώς τυχόν πλεονάζοντος προσωπικού, που απασχολείται σε υπηρεσιακές μονάδες των φορέων της κεντρικής κυβέρνησης.
Από το προσωπικό αυτό, «θα ζητηθεί να αποδεχθεί μετάθεση σε άλλες υπηρεσίες ή, αλλιώς, να ενταχθεί σε καθεστώς εφεδρείας λόγω κατάργησης της οργανικής θέσης του». Η επιλογή των υπηρεσιακών μονάδων που δεν έχουν λόγο ύπαρξης ή διαθέτουν μεγάλο ποσοστό πλεονάζοντος προσωπικού θα γίνει στη βάση νομοθετημένων αντικειμενικών κριτηρίων και υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ.
Για όσους υπαλλήλους βρεθούν σε εργασιακή εφεδρεία, θα δημιουργηθούν ειδικά προγράμματα επανακατάρτισης μέσω του ΟΑΕΔ, ενώ παραμένουν σε ισχύ οι ρυθμίσεις που δίνουν τη δυνατότητα κάλυψης του 10% των προκηρυσσόμενων θέσεων μόνιμου προσωπικού, του 30% εποχικών θέσεων και προβάδισμα σε θέσεις μερικής απασχόλησης. Εκτός Δημοσίου θα βρεθούν άμεσα όσοι υπάλληλοι έχουν θεμελιώσει δικαίωμα πλήρους σύνταξης και κάνουν χρήση ειδικών ρυθμίσεων, που επιτρέπουν την παραμονή τους στην ενεργό υπηρεσία με παράταση του ηλικιακού ορίου υποχρεωτικής αποχώρησης.
Το μεγάλο μέρος εργαζομένων, περίπου 18.000 - 20.000 - θα προέλθει από όσους τους επόμενους 12- 24 μήνες αποκτούν δικαίωμα εξόδου από το Δημόσιο με πλήρη σύνταξη.
Πρόκειται αφενός για εργαζόμενους αορίστου χρόνου στον στενό δημόσιο, σε ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ οι οποίοι θα τεθούν σε καθεστώς εφεδρείας και αφετέρου για μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους (με σχέση δημοσίου δικαίου) του στενού δημόσιου τομέα και των ΝΠΔΔ που θα τεθούν σε προσυνταξιοδοτικό καθεστώς με τερματισμό της υπαλληλικής τους σχέσης και κατάργηση των οργανικών θέσεών τους.

ΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ. Σύμφωνα με τις κυβερνητικές αποφάσεις, με την ολοκλήρωση της περιόδου εφεδρείας ή της αντίστοιχης προσυνταξιοδοτικής περιόδου οι εργαζόμενοι αυτοί θα λάβουν πλήρη σύνταξη σε αντίστοιχο επίπεδο εκείνης που θα έπαιρναν εάν αποχωρούσαν με κανονικές διαδικασίες από το Δημόσιο.
«Για τον μεγαλύτερο αριθμό των υπαγομένων στο νέο καθεστώς, η εφεδρεία δεν οδηγεί στην αβεβαιότητα της ανεργίας αλλά στη σιγουριά της συνταξιοδότησης», αναφέρει χαρακτηριστικά η εισήγηση που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο.
 
πηγή: ΤΑ ΝΕΑ online

Δεν υπάρχουν σχόλια: