ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

7 Οκτ 2011

Επιχειρησιακές συμβάσεις παντού


Επιχειρησιακές συμβάσεις παντού
Το αίτημα (;) της τρόικας για την κατάργηση της Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, τελικώς δεν ικανοποιήθηκε από την κυβέρνηση, ωστόσο, τα μέλη της κυβερνητικής επιτροπής, στη χθεσινή τους συνεδρίαση, έλαβαν αποφάσεις, ακόμη περισσότερο προωθημένες»,
που προνοούν την κατάργηση στην πράξη των συλλογικών συμβάσεων, αφού δίνεται μεγαλύτερη ευχέρεια στις επιχειρήσεις, ακόμη κατά σε αυτές που απασχολούν λιγότερους από πενήντα, ενδέχεται ο αριθμός αυτός να μειωθεί και κάτω από τους είκοσι, να προχωρούν στη σύναψη επιχειρησιακών συμβάσεων, θέτοντας, εκ των πραγμάτων τους εργαζόμενους σε μειονεκτική θέση, αφού αναπόφευκτα θα αποδεχθούν τις προτάσεις που θα τους γίνουν, προκειμένου να διατηρήσουν την θέση εργασίας τους.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες - και πριν ανακοινωθεί το τελικό κείμενο του νομοσχεδίου - η κυβερνητική επιτροπή αποφάσισε τα εξής για το θέμα των συλλογικών συμβάσεων και για την μείωση των επικουρικών συντάξεων και των εφάπαξ βοηθημάτων:
1. Καταργείται η αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης, σύμφωνα με την οποία: όροι που περιλαμβάνονται σε ατομικές συμβάσεις εργασίας και αποκλίνουν από τις κλαδικές ή όροι συλλογικών συμβάσεων, υπερισχύουν εάν είναι ευνοϊκότεροι για τους εργαζόμενους.
2. Αναστέλλεται για δύο χρόνια η δυνατότητα επέκτασης των κλαδικών συμβάσεων, δυνατότητα που αποτελούσε υπουργικό δικαίωμα.
3. Τίθεται χρονικό όριο ενός μήνα για τη σύσταση επιχειρησιακού σωματείου.
4. Παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας επιχειρησιακού σωματείου και σε επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 20 εργαζόμενους.
5. Καταργείται η γνωμοδοτική δυνατότητα του Συμβουλίου της Επιθεώρησης Εργασίας για την υπογραφή επιχειρησιακών συμβάσεων.
6. Προβλέπονται επίσης δραστικές περικοπές στο εφάπαξ και στις επικουρικές ορισμένων ελλειμματικών Ταμείων.
7. Σε ότι αφορά το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων, μειώνεται κατά 15%, το εφάπαξ όσων ασφαλισμένων υπέβαλαν αιτήσεις συνταξιοδότησης κατά τη διάρκεια του 2010 και κατά 20% όσων υπέβαλαν το 2011.
8. Μειώνεται κατά 25% το εφάπαξ του Ταμείου της ΔΕΗ, για όσους ασφαλισμένους υπέβαλαν αίτηση το 2010 και κατά 30% για όσους υπέβαλαν το 2011. Για τους ασφαλισμένους του Ταμείου της Εμπορικής που υπέβαλαν αίτηση το 2011 η μείωση είναι 20%.
9. Ως προς τις επικουρικές συντάξεις, μειώνονται έως 30% όσες συντάξεις του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, είναι από 170 ευρώ και άνω.
10. Οι επικουρικές συντάξεις του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων, μειώνονται κατά 20% και κατά 50% ως προς το μέρος της σύνταξης το οποίο υπερβαίνει τα 500 ευρώ. Μείωση κατά 15% επιβάλλεται και στις επικουρικές συντάξεις του ΤΑΥΤΕΚΩ (αφορά ασφαλισμένους τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας). πηγή: κοινωνία

Δεν υπάρχουν σχόλια: