ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

6 Οκτ 2010

Πώς θα ψηφίζουμε στις δημοτικές εκλογές 2010

Στο επίπεδο των νέων δήμων, όπως αναφέρεται και από το υπουργείο Εσωτερικών, οι νυν δήμοι και κοινότητες διατηρούνται ως περιφέρειες για την εκλογή των δημοτικών συμβούλων, προκειμένου «να υπάρχει πλήρης και ουσιαστική αντιπροσώπευση όλων των δημοτικών ενοτήτων ανάλογα με τον πληθυσμό τους».

Κάθε ψηφοφόρος μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ ενός έως τριών υποψηφίων της εκλογικής του περιφέρειας και υπέρ ενός από κάποια άλλη εκλογική περιφέρεια του δήμου. Στις μονοεδρικές, διεδρικές και τριεδρικές εκλογικές περιφέρειες, ο εκλογέας μπορεί να βάλει έναν σταυρό σε υποψήφιο της περιφέρειάς του και έναν υπέρ υποψηφίου άλλης περιφέρειας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: