ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

9 Φεβ 2011

ΚΑΙ Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ


ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ


Αρ. Πρωτ.                               Θεσσαλονίκη 9 Φεβρουαρίου 2011

Προς τους αξιότιμους
Υπουργό Οικονομικών κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου

Υπουργό  Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κύριο  Χαράλαμπο Καστανίδη

Την Πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων κυρία Βασιλική Παπανδρέου

Προς όλους τους κ.κ. Βουλευτές  μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων

Αξιότιμοι κύριοι,
Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδος που συνήλθε στη Λάρισα στις 6.2.2011, ύστερα από διακοπή των εργασιών της στη Θεσσαλονίκη , μετά και την ακρόαση  του εκπροσώπου της και Προεδρεύοντα της Ολομέλειας στη συνεδρίαση της Επιτροπής στις 3 Φεβρουαρίου 2011  , αφού ενημερώθηκε για το περιεχόμενο της συζήτησης ενώπιον της Επιτροπής, και αφού συζήτησε διεξοδικά όλες τις πτυχές του νομοσχεδίου , που επιγράφεται  "Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας. Κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων»  αποφάσισε να επαναλάβει  τις θέσεις της για  συζητούμενο νομοσχέδιο, όπως αυτές καταγράφτηκαν στο Δελτίο Τύπου στη Θεσσαλονίκη στις 25.1.2011  ,  σύμφωνα με τις οποίες:
«... Εκφράζει την  αντίθεσή της  στην κατάργηση της λειτουργηματικής ιδιότητας του δικηγόρου και στην κατάργηση της εδαφικής αρμοδιότητας με τον τρόπο που θεσπίζεται.
Εκφράζει την  αντίθεσή της  στην πολύ-επαγγελματική και διατοπική εταιρία και στην άσκηση πολλαπλών δραστηριοτήτων από δικηγόρους.
Ζητά  τη διατήρηση των ελαχίστων ενδεικτικών αμοιβών των δικηγόρων, σε όλες τις δικαστικές και εξώδικες πράξεις και την κατάργηση της έγγραφης συμφωνίας, ως υποχρεωτικό όρο καθορισμού της εν γένει δικηγορικής δαπάνης.
         Αρνείται  τη διαφήμιση με τρόπο που δεν συνάδει στη λειτουργηματική φύση του δικηγόρου...»
Πέρα δε από τη γενικότερη αρνητική  της στάση  και αντίθεση για ψήφιση διατάξεων που εντάσσονται σε αυτό, το οποίο κακώς και παραπλανητικά αποκαλείται «απελευθέρωση» του κλάδου, η Ολομέλεια,  κατά τη συνεδρίασή της , που έγινε  στη Λάρισα, στις 6 Φεβρουαρίου 2011 αποφάσισε να προτείνει τις παρακάτω λογικές και σύμφωνες με την πραγματική κατάσταση του κλάδου - και όχι τη φανταστική εικόνα που παρουσιάζουν ορισμένοι - προτάσεις ζητώντας να υιοθετηθούν απο εσάς, σύμφωνα με τις παρακάτω αναφερόμενες γενικές αρχές:

           1.  Η άρνηση του έγγραφου τύπου ως μοναδικού αποδεικτικού μέσου του ύψους της συμφωνίας για την αμοιβή του δικηγόρου. Διαφορετικά γεννιώνται σωρεία προβλημάτων και πρακτικού και φορολογικού χαρακτήρα, τα οποία νοθεύουν το κλιμα εμπιστοσύνης, το οποίο πρέπει να διέπει  τις σχέσεις δικηγόρου και εντολέα .
            Δεν είναι δυνατόν πχ.  μία σύνθετη και μη προβλεπόμενη ως προς την εξέλιξή της υπόθεση , και  για κάθε ένα  στάδιό της , που προκύπτει αιφνιδιαστικά,  να συντάσσεται  γραπτή συμφωνία .
             2. Η  ανάγκη, σε κάθε περίπτωση, να διατηρήσουν οι περιφερειακοί σύλλογοι τα έσοδα (παρακρατήσεις απο τα γραμμάτια) απο παραστάσεις δικηγόρων άλλων πρωτοδικείων σε πολιτικές ή διοικητικές υποθέσεις χωρίς όμως να επιβαρύνονται οι εντολείς.
              3.    Η ανάγκη να αποτραπεί η επαναφορά της δεύτερης εγκατάστασης ή του υποκαταστήματος , τα οποία στο προτεινόμενο νομοσχέδιο κατ΄αρχήν δεν επιτρέπονται, απο το «παράθυρο» μέσω των διατοπικών δικηγορικών αστικών εταιρειών ή εταιρειών «χταπόδια». Εφόσον καταργούνται οι γεωγραφικοί περιορισμοί δεν  έχει κανένα νόημα  η σύσταση μίας πολυπλόκαμης εταιρείας με έδρα σε ένα Πρωτοδικείο και αόριστο αριθμό μελών (ενδεχόμενα και εκατοντάδων) σε όλη την Ελληνική επικράτεια.
               Η θέσπιση αυτής της δυνατότητας σε συνδυασμό με την δυνατότητα για διαφημιστική προβολή μίας τέτοιας  εταιρείας, η οποία μπορεί να είναι «μονοθεματική» (πχ. να ασχολείται με τα τροχαία κ.ο.κ.) οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε πανελλαδικού χαρακτήρα ολιγοπωλιακά «καρτέλ» στην αγορά νομικών υπηρεσιών και στη νόθευση της αρχής του υγιούς ανταγωνισμού.
               Η επιβολή  αυτού του μορφώματος (εταιρεία-«χταπόδι») στη νομοθεσία, δεν έχει ουδεμία σχέση με το «Μνημόνιο». Είναι υποβολιμαία ενέργεια εκπροσώπων μεγάλων εγχώριων δικηγορικών εταιρειών , που θέλουν να επεκταθούν με χαμηλό κόστος στην περιφέρεια, αντί δηλαδή να αμείβουν κανονικά ένα ελεύθερα συνεργαζόμενο δικηγορικό γραφείο της περιφέρειας στο πλαίσιο ενός δικτύου συνεργασιών , θα προσλαμβάνουν ως «εταίρους» -έναν ή μία απο τους χιλιάδες νέους και υποαπασχολούμενους δικηγόρους και θα συγκεντρώνουν τις υποθέσεις στην έδρα τους. Σημειώνεται ότι με την ισχύουσα νομοθεσία ο «εταίρος» σε δικηγορική εταιρεία  δεν έχει δυνατότητα να ασκεί παράλληλα ελεύθερη δικηγορία στο δικό του όνομα!
              4. Η ανάγκη να διαφυλαχθεί ένα ελάχιστο επίπεδο αμοιβών για τους δικηγόρους ιδιαίτερα έναντι των ισχυρών εντολέων (Τραπεζών, ασφαλιστικών εταιρειών και κατασκευαστικών επιχειρήσεων ),οι οποίοι πιέζουν ασφυκτικά για μείωση του δικού τους «μισθολογικού» κόστους σε βάρος της μέχρι σήμερα ελάχιστα συμφωνημένης (και μέχρι σήμερα) υποχρεωτικής αμοιβής , που προβλέπεται στις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις.   Ήδη έχουν εκπονήσει νέους πίνακες αμοιβών με εξευτελιστικές τιμές (πχ. για κάθε εξάλειψη προσημείωσης 70 ευρώ αμοιβή ποσό κατά πολύ υπολειπόμενο αυτού που ορίζει η Κοινή Υπουργική Απόφαση του 1998, η οποία εφαρμόζεται μέχρι σήμερα (περίπου 400,00 ευρώ).
               Για τους λόγους αυτούς προτείνονται ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ  οι ακόλουθες διατυπώσεις:
              Α. ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ
              Α) Το άρθρο 92 παρ.1 Κ.Δ. να επαναδιατυπωθεί ως εξής:
«1.Τα της αμοιβής του Δικηγόρου ορίζονται ελεύθερα με συμφωνία (ΣΣ : ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ προφορική ή γραπτή, το οποίο σημαίνει ότι παύει να είναι αποκλειστικός τύπος και μοναδικό αποδεικτικό μέσο για το ύψος της αμοιβής το γραπτό κείμενο)  τούτου και του εντολέως του ή του αντιπροσώπου αυτού, η οποία περιλαμβάνει είτε την όλη διεξαγωγή της δίκης, είτε μέρος ή κατ’ιδίαν πράξεις αυτής, ή κάθε άλλης φύσεως νομικής εργασίες και δεν υπολείπεται από τις οριζόμενες με τα κατωτέρω νόμιμες αμοιβές. Οριζόμενες από διατάξεις αναγκαστικού δικαίου ως υποχρεωτικές ελάχιστες αμοιβές για την παροχή δικηγορικών υπηρεσιών σχετιζομένων με την έναρξη και διεξαγωγή δίκης ή διαδικασίας εκούσιας δικαιοδοσίας καθώς και για τη διενέργεια εξωδικαστικών νομικών εργασιών, παύουν να ισχύουν.
Με βάση τις νόμιμες αμοιβές διενεργείται από τα Δικαστήρια η επιδίκαση δικαστικών εξόδων, καθώς και η εκκαθάριση πινάκων δικηγορικών αμοιβών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 178 παρ.1., εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά με γραπτή συμφωνία μεταξύ δικηγόρου και εντολέα. Επίσης βάσει αυτών προσδιορίζεται η αμοιβή του διοριζομένου δικηγόρου υπηρεσίας επί παροχής νομικής βοήθειας σύμφωνα με το ν.3226/2004 (Α΄24) ή επί διορισμού δικηγόρου σε περίπτωση παροχής ευεργετήματος πενίας κατά το άρθρο 200 του Κ.ΠολΔ. ή επί αυτεπαγγέλτου διορισμού δικηγόρου σε ποινικές υποθέσεις.
                Όπου στις διατάξεις των άρθρων 98-102, 104-123, 125-134, 139-156, 157Α, 167 και 169 του παρόντος Κώδικα καθώς σε οποιαδήποτε άλλη διάταξη νόμου που περιέχει ρύθμιση περί αμοιβής για την παροχή δικηγορικών υπηρεσιών σχετιζομένων με την έναρξη και διεξαγωγή δίκης ή διαδικασίας εκούσιας δικαιοδοσίας, γίνεται αναφορά σε «ελάχιστα όρια αμοιβών», ή «ελάχιστες αμοιβές» ή «αμοιβές», νοούνται εφεξής οι «νόμιμες αμοιβές» κατά την έννοια των προηγουμένων εδαφίων.
Οι οριζόμενες στην Κ.Υ.Α. υπ’αριθ. 111864/2297/Α0012/7-12-2007 (ΦΕΚ Β΄2422) ως υποχρεωτικές «ελάχιστες αμοιβές», εξακολουθούν να ισχύουν, αλλά εφεξής ως «νόμιμες αμοιβές».
                Με Προεδρικό Διάταγμα ...... με έγγραφο του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.Όπου στον παρόντα Κώδικα ή σε οποιοδήποτε άλλο νόμο προβλέπονται νόμιμες αμοιβές, σύμφωνα με τη ρύθμιση της παρούσης παραγράφου, που υπολογίζονται ως ποσοστό επί της αξίας του αντικειμένου της δίκης, με το πρώτο Προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει της εξουσιοδοτήσεως των δύο προηγουμένων εδαφίων, αυτές καθορίζονται σε διαδοχικώς φθίνοντα ποσοστά, κατά τρόπο αντιστρόφως ανάλογο προς την κατά καθοριζόμενες βαθμίδες πλαισίων ποσών κλιμακωτή επαύξηση της, εκφραζόμενης ή αποτιμώμενης σε χρήμα, αξίας επί της οποίας αυτά υπολογίζονται.
               Το κατά την προηγούμενη υποπαράγραφο Προεδρικό Διάταγμα εκδίδεται για πρώτη φορά εντός έξι μηνών από την δημοσίευση του παρόντος νόμου.
              Μέχρι την έκδοση του ανωτέρω Προεδρικού Διατάγματος θα ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του παρόντος Κώδικα.».
              Β) Το άρθρο 95 παρ.2 εδάφιο πρώτο Κ.Δ. να επαναδιατυπωθεί ως εξής:
              «Η συμφωνία περί αμοιβής αποδεικνύεται με κάθε νόμιμο αποδεικτικό μέσο...» ή ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ  «...Η έγγραφη συμφωνία δεν αποτελεί συστατικό τύπο της νομι¬μό¬τη¬τας της δαπάνης για τον πελάτη (εντολέα) του δικηγόρου και η μη ύπαρξή της δεν αποτελεί φορολογική παράβαση για τον δικη¬γό¬ρο...».(ΣΣ: ο κίνδυνος ο δικηγόρος να εμφανίζεται συνεχώς υπόλογος απέναντι στα ελεγκτικά όργανα και  τις φορολογικές αρχές για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων  είναι προφανής. Επίσης , είναι προφανές το άτοπο για κάθε μη προβλεπόμενη απο μία τυχόν γραπτή συμφωνία πράξη να απαιτείται νέο συμφωνητικό και ούτω καθεξής. )

             Β. ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
             Ε) Το άρθρο 96 Κ.Δ. να επαναδιατυπωθεί ως εξής:
             «1. Ο δικηγόρος για την παράστασή του ενώπιον ενώπιον των δικαστηρίων και των δικαστικών συμβουλίων,..... υποχρεούται να προκαταβάλει στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο ποσοστό 12% (αντί του «ορισμένου ποσοστού»)  επί «ποσού αναφοράς» ίσο με το μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος παρακρατούμενο από την προκαταβολή της δικηγορικής αμοιβής και προοριζόμενο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για: αα) για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των υπηρεσιών του κάθε Συλλόγου, ββ) την απόδοση ως πόρου, στον τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγόρων (ΤΕΑΔ) του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ), γγ) την απόδοση ως πόρου στο οικείο Ταμείο Προνοίας ή τους διαδόχους φορείς ή αυτούς που θα συσταθούν στο μέλλον (ΣΣ υπάρχουν ορισμένοι δικηγορικοί σύλλογοι, οι οποίοι δεν έχουν συστήσει ΛΕΑΔ) και δδ) .........
              Σε περίπτωση αναβολής της συζήτησης ..... νέα συζήτηση.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών ...... Δικαιωμάτων κλπ.
Ως «ποσό αναφοράς νοείται η εκάστοτε νόμιμη αμοιβή και κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσα διάταξης νοείται το ποσό που ορίζεται στην Κ.Υ.Α. υπ’αριθ. 11864/2297/Α0012/7-12-2007 (ΦΕΚ Β΄2422) για την αντίστοιχη διαδικαστική πράξη.
               Επίσης να προστεθεί στο τέλος  η ακόλουθη παράγραφος:  «.... Μέχρι την έκδοση της πιο πάνω ΚΥΑ , ως προς την προκαταβολή του ποσοστού του 12%,  θα εφαρμόζονται όσα ισχύουν μέχρι σήμερα.»
                ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με διατάξεις του Ν. 2676/1998,καταργήθηκαν τα Ταμεία Προνοίας Δικηγόρων όλης της χώρας, πλην αυτών των Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, από τις διατάξεις του ιδίου νόμου, προβλέφθηκε η δυνατότητα ίδρυσης από τα μέλη των καταργούμενων Ταμείων Πρόνοιας Δικηγόρων, σωματείων ιδιωτικού δικαίου, ως σωματεία λογαριασμού ενίσχυσης και αλληλοβοήθειας δικηγόρων, τα οποία εφόσον ιδρυόταν και λάμβαναν νομική προσωπικότητα κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, εντός συγκεκριμένης προθεσμίας από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του ανωτέρω Ν. 2676/1998, θεωρούνταν διάδοχοι των καταργούμενων Ταμείων Πρόνοιας. Με βάση τη διάταξη αυτή, οι περιφερειακοί  δικηγορικοί σύλλογοι της χώρας - όχι όμως όλοι -  ίδρυσαν αυτά τα σωματεία, γνωστά ως ΛΕΑΔ. Με τον τρόπο αυτό σήμερα υφίστανται αφενός μεν τα Ταμεία Πρόνοιας των τριών μεγάλων δικηγορικών συλλόγων της χώρας, αφετέρου δε οι ΛΕΑΔ των επαρχιακών δικηγορικών συλλόγων.

             Επίσης για να μην υφίσταται δυνατότητα παρερμηνείας ως προς την προβλεπόμενη απαλλαγή των δικηγόρων από την υποχρέωση της ανωτέρω προβλεπόμενης προκαταβολής, όταν αυτοί εκπροσωπούν το Ελληνικό Δημόσιο, θα πρέπει να συμπληρωθεί-διευκρινισθεί ότι στην έννοια  «ελληνικό δημόσιο» για την περίπτωση αυτή συμπεριλαμβάνεται αποκλειστικά και μόνο ο «στενός» δημόσιος τομέας και όχι και οι πάσης φύσεως οργανισμοί του δημοσίου, οι ΟΤΑ και τα πάσης φύσεως ΝΠΔΔ που άλλωστε εκπροσωπούνται στα δικαστήρια από ιδιώτες και αμειβόμενους δικηγόρους, σε αντίθεση με το «στενό» Ελληνικό Δημόσιο, που εκπροσωπείται στα δικαστήρια από τα μέλη του ΝΣΚ, που είναι έμμισθοι υπάλληλοι του κράτους.
            Γ. ΕΔΑΦΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
           Προστίθεται παράγραφος  στο τέλος της παραγρ. 8, περίπτωσης 1:
           «...Οικείος δικηγορικός σύλλογος είναι κατ’ αρχήν ο δικηγορικός σύλλογος του οποίου ο δικηγόρος είναι μέλος. Για τις περιπτώσεις όμως που δικηγόρος επισκέπτεται για την διενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις την περιφέρεια άλλου, εκτός της έδρας του, δικηγορικού συλλόγου, οικείος είναι ο δικηγορικός σύλλογος της έδρας του δικαστηρίου ή του συμβολαιογράφου όπου ο δικηγόρος πρόκειται να ασκήσει οποιαδήποτε διαδικαστική ή δικαστική πράξη ή να συντάξει σχέδιο εγγράφου ή να συμπράξει σε κάθε πράξη από αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 42 του παρόντος Κώδικα, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που ασκεί δικηγορικές πράξεις σε δευτεροβάθμιο Δικαστήριο της Εφετειακής του Περιφέρειας και στα Ανώτατα Δικαστήρια της χώρας, κατά τις οποίες οικείος δικηγορικός σύλλογος είναι αυτός του οποίου ο δικηγόρος είναι μέλος.»
..................................................................................................................................................................

          «...Δικηγόρος που παραβιάζει την υποχρέωση προκαταβολής της παραγράφου 1, υποχρεούται να καταβάλει κάθε ποσό που έπρεπε να έχει προκαταβάλει και τιμωρείται με πρόστιμο ύψους πεντακοσίων (500) έως πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ ......μέχρι έξι (6) μήνες.
          Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης ..... μπορούν να αναπροσαρμόζονται...»
           Δ. ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
           Αναδιατυπώνεται το περιεχόμενο  των παραγράφων 1 & 2 του Π.Δ. 81/2005 (όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 6 του νομοσχεδίου):
ΑΡΘΡΟ 1
          Ίδρυση Δικηγορικής Εταιρείας
          1.    Δύο ή περισσότεροι δικηγόροι-μέλη του ιδίου δικηγορικού συλλόγου, μπορούν να συστήσουν ¨»Αστική Επαγγελματική Εταιρεία Δικηγόρων» με σκοπό την παροχή δικηγορικών υπηρεσιών σε τρίτους και τη διανομή των συνολικών καθαρών αμοιβών, που θα προκύψουν από τη δραστηριότητά τους αυτή. Κατ’ εξαίρεση, δικηγόροι των δικηγορικών συλλόγων Αθηνών και Πειραιώς μπορούν συστήσουν μεταξύ τους τέτοια εταιρεία.
           2.    Ως έδρα της εταιρείας, που αποτελεί και τη μοναδική επαγγελματική της έδρα στην ημεδαπή, ορίζεται η έδρα του δικηγορικού συλλόγου του οποίου είναι μέλη οι δικηγόροι-μέλη της δικηγορικής εταιρείας. Για δικηγορικές εταιρείες που συστήνονται από δικηγόρους-μέλη των δικηγορικών συλλόγων Αθηνών και Πειραιώς , μπορεί να ορίζεται είτε η Αθήνα είτε ο Πειραιάς.
           3.    Επιτρέπεται στις δικηγορικές εταιρείες η ίδρυση υποκαταστημάτων μόνο στην αλλοδαπή, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας της Ε.Ε. και τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας του κράτους υποδοχής....»
 

Με τιμή,
Μανόλης Λαμτζίδης
Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης
Προεδρεύων της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας


Δεν υπάρχουν σχόλια: